Od 1 stycznia 2024 roku weszły w życie nowe przepisy dotyczące refundacji Narodowego Funduszu Zdrowia (NFZ) dla osób chorujących na cukrzycę. Zmiany te mają kluczowe znaczenie dla pacjentów, pozwalając na szerszy dostęp do nowoczesnych metod monitorowania i leczenia tej choroby.

Nowości w refundacji dla diabetyków

Zmiany w dostępie do sensorów i pomp insulinowych: Nowelizacja przepisów wprowadziła istotne modyfikacje w zakresie refundacji systemów monitorowania glikemii oraz pompy insulinowe. W szczególności, zwiększono liczbę dostępnych sensorów i zbiorników na insulinę, jak również wprowadzono nowe kody refundacyjne dla wyrobów medycznych​

​​​​Dopłaty pacjenta i kontynuacja leczenia: Określono nowe zasady dotyczące dopłat pacjenta za sensory i paski do glukometrów. Pacjenci będą teraz płacić 20% lub 30% wartości sensora, w zależności od kodu refundacyjnego, przy czym maksymalna liczba sensorów, na które można otrzymać refundację, nie zmieniła się i wynosi 13 sztuk na pół roku. Ponadto, doprecyzowano warunki kontynuacji zleceń na refundowane wyroby medyczne, wprowadzając nowe kryteria oceny kontroli glikemii​

Rozszerzenie kryteriów refundacji: Wprowadzono zmiany umożliwiające szerszy dostęp do refundacji dla różnych grup pacjentów, w tym dla kobiet w ciąży, osób poniżej 26. roku życia bez konieczności używania pompy insulinowej oraz pacjentów z rzadkimi chorobami takimi jak hiperinsulinizm wrodzony i glikogenoza. Szczególną uwagę zwrócono na dostosowanie oferty refundacyjnej do indywidualnych potrzeb pacjentów​

​​Uproszczenie procedur: Zniesiono wymóg, aby lekarze wystawiający zlecenia na refundowane wyroby medyczne byli zatrudnieni na oddziale lub w poradni diabetologicznej, co czyni proces aplikowania o refundację bardziej dostępnym i elastycznym dla pacjentów​.

Zmiany w refundacji NFZ dla diabetyków wprowadzone w 2024 roku są odpowiedzią na rosnące potrzeby osób chorujących na cukrzycę. Poprzez zwiększenie dostępności nowoczesnych rozwiązań medycznych, pacjenci zyskują lepsze narzędzia do monitorowania swojego stanu zdrowia, co może przyczynić się do poprawy jakości ich życia i efektywności leczenia.

Gdzie można zrealizować refundację dla diabetyka?

Realizacja refundacji NFZ dla diabetyków jest procesem, który ma kluczowe znaczenie dla osób cierpiących na tę przewlekłą chorobę. Pozwala ona na zmniejszenie finansowego obciążenia związanego z koniecznością zakupu wielu niezbędnych wyrobów medycznych. Jednym z miejsc, gdzie diabetycy mogą zrealizować refundację NFZ, jest sklep medyczny idiabetyk.pl. Jest to platforma, która oferuje szeroki asortyment produktów stworzonych z myślą o potrzebach osób z cukrzycą.